Månedlige arkiver: juni 2020

Hva er viktig i en digital strategi?

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med min eksamenspartner Benjamin Redzic.

Vi lever i en digital verden som blir mer og mer digitalisert for hver dag som går. Det blir foretatt over 40 000 søk på Google per sekund. Det sier seg selv at det er essensielt for bedrifter å sikre seg synlighet på nett. Uten en klar digital strategi, vil bedrifter føle seg retningsløse fordi de ikke har klare strategiske mål for hva de vil oppnå online.

Bildet hentet fra mff.no
http://www.mff.no/arrangementer/h85zjp2jhbsaa5azxr9yre56tzj2wm

Hva er en digital strategi?

En digital strategi tar for seg de operasjonelle og taktiske digitale tiltakene til en bedrift. Det kan være en overordnet forretningsstrategi som tar for seg online markedsføring, sosiale medier, teknologiske prosesser, IT og mye mer. Digital strategi kan også fungere som et enkelt digitalt tiltak som støtter et delmål innen for din overordnede forretningsstrategi. En digital strategi skal være tett knyttet opp mot bedriftens mål og fungere som en guide til hvordan man engasjerer eksisterende og potensielle kunder.

Hva er viktig i en digital strategi?

Skal din bedrift oppnå konkurransemessige fordeler gjelder det å være fremtidsrettet og følge utviklingen. Skal du utarbeide en digital strategi er det derfor viktig å tenke langsiktig. Online utvikling, kundereisen og andre digitale endringer har høy hastighet. Det gjelder å være kontinuerlig oppdatert på hva som skjer og hvert fall hva som skjer/kommer til å skje i den online verden.

Det vil hele tiden være krav til å justere og vurdere din digitale strategi. Det vil si at om du har begynt med det, vil man som bedrift aldri slutte å tenke i digitale strategier. Kundekrav øker, omverdens krav øker og så lenge din konkurrenter forsetter å utvikle seg, er man nødt til å være åpen for justeringer og tenke langsiktig. Kun på denne måten kan du følge den digitale utviklingen.

Hva skal en digital strategi inneholde?

Meningen med å ha en strategi er å sette seg mål, legge en plan og prioritere de tiltakene som generer mest, i tillegg bidrar til at man når de målene som er satt. Skal din bedrift lage en god strategi er det noen punkter man må få et overblikk over først – Hva man ønsker å oppnå, hvor langt har du kommet og hvordan du skal sluttføre målsettingen.

Her er noen punkter som en god digital strategi bør innholde:

 • Mål
 • Budsjett
 • Målgruppe
 • Budskap
 • Digitale kanaler
 • Innhold og aktiviter
 • Analyse og rapportering
 • Optimalisering

Skal du lykkes videre med den digitale kommunikasjonen gjelder det å jobbe med følgende digitale områder:

 • Sosiale medier
 • SEO
 • SEM
 • E-post
Bildet hentet fra slidemodel.com
https://slidemodel.com/templates/sostac-marketing-diagram-for-powerpoint/

SOSTAC-modellen

SOSTAC-modellen er en planleggingsmodell som ble utviklet på 1990-tallet for å hjelpe PR smiths markedsføringsorganisasjon. Modellen gir en tydelig struktur og er enkel å huske. Videre dekker den alle stadiene som trengs for å lage og implementere all salgs typer forretnings- eller markedsføringsplaner. Modellen består av:

S – Situation(Situasjon) – Hvor er vi nå?

Første steg for bedrifter som implementerer SOSTAC-modellen er å etablere en situasjonsanalyse. Noen av disse metodene bør brukes for å gjennomføre en vellykket situasjonsanalyse:

– SWOT-analyse: Styrker, svakheter, muligheter, trusler
– Interessentanalyse: Identifisering og kartlegging av interesser
– PESTLE: Politisk, økonomisk(economy), samfunn, teknologi, lovgivning, miljø(environment)

O – Objective(mål) – Hvor vil vi være?

Neste steg i modellen omhandlet å sette mål. Noe man bør ta i bruk her er SMART-mål. SMART står for spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

S – Strategy(strategi) – Hvordan kommer vi dit?

Her gjelder det å velge hvilken strategi bedriften vil benytte seg av. Det er lurt å sjekke ut de forskjellige strategiene for å se hvilken som passer din bedrift.

T – Tactics(Taktikk) – Hvordan kommer vi oss akkurat dit?

Når strategien er valgt, må man velge ut hvilke taktikker som skal brukes for å oppnå målene som er satt.

A – Action(Handling) – Hva er planen vår?

Handlingsfasen dekker hva som må oppnås for hver av taktikkene som er oppført i forrige steg. Det er viktig å bli enige om hvem som er ansvarlige for hvilke oppgaver og når det skal utføres.

C- Control(Kontroll) – Klarte vi å komme oss dit vi ønsket?

Det siste steget tar for seg KPIs og analyser(for eksempel Google Analytics). Ble de strategiske og taktiske målene oppnådd? Det er også viktig å se på hva som kan gjøres slik at resultatet kan forbedres ytterligere.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/

Opprettelse av nettbutikk: Del 1

Dette innlegget er skrevet sammen med min eksamenspartner og medstudent, Benjamin Redzic.

I dette innlegget vil vi forklare hvordan vi opprettet og lanserte en nettbutikk, som er i forbindelse med siste eksamen dette semesteret. I samarbeid med Benjamin, har vi lansert nettbutikken Frenzyshop.no. Frenzyshop består av komfortable klær til herre, som vil si alt fra hoodies og long sleeves, til capser. I del 1 vil vi ta for oss oppstarts- og planleggingsfasen.

Oppstartsfase

Da oppgaven ble utlevert fikk vi begge litt panikk. På grunn av Covid-19 ble både e-handel og digital markedsføring slått sammen til én eksamen. Vi skjønte fort at det lå mye arbeid foran oss. For å starte prosessen satt vi oss ned og begynte å brainstorme hva vi kunne selge. Klær er noe vi raskt fant ut at vi ønsket å satse på. Det ble også klart ganske tidlig i prosessen at vi ikke kom til å selge fysiske produkter på vår nettside.

OKR

Etter å ha blitt enige om å selge klær, begynte vi på våre OKR-mål. OKR er noe vi lærte helt i starten av emnet med Karl Philip Lund. Målene skal være en motivator for oss til å jobbe hardt og gi oss et ekstra push. Det er viktig å sette seg høye ambisjoner, som også er realistiske og oppnåelige. Vår OKR består av ett hovedmål og fire delmål. Målene skulle oppdateres hver fredag. OKR´en for frenzyshop så slik ut:

Objective: Opprette en velfungerende og brukervennlig nettbutikk for kundene. I tillegg få større kompetanse på å lansere og drive en nettbutikk.

KR1: Få en funksjonell nettbutikk (10/10)

KR2: få 300 besøkende på nettbutikken våre i løpet av eksamensperiode (7/10)

KR3: Få 30 abonnementer på nyhetsbrev innen semesterslutt (7/10)

KR4: Få 500 følgere totalt på tvers av sosiale medier (3/10)

Planleggingsfasen

Etter å ha bestemt oss for produkter vi skal selge, begynte vi å tenke på navn. Jeg tror vi «runda» hele Google etter søken på et kult og enkelt navn til nettsiden vår. Etter mye fram og tilbake endte vi opp med, som du sikkert har skjønt – Frenzy. Vi følte dette var noe som var kort og greit. I tillegg er det noe som er enkelt å huske. Videre begynte vi å designe logo. Vi lagde tre ulike design og tok et valg ut ifra hvem vi likte best av de. F´en i frenzy skulle være litt spesiell og skape oppmerksomhet.

Med nettsiden ønsket vi å skape et stilrent og enkelt design. Den skulle være oversiktlig og brukervennlig uten for mye knapper og farger. Derfor lagde vi en nettbutikk som er ganske rett frem, med en enkel layout bestående av sort og hvit. Vi har organisert slik at produktene er i forskjellige kategorier, så kunden kan trykke rett inn på for eksempel «hoodies» om det er det han måtte ønske. Nå har vi gått inn i sommermånedene og da har vi valgt å fremheve våre long-sleeves og capser.

For å opprette og designe falt valget vårt på Shopify. Vi har aldri designet en nettside før, så her har vi feilet mye, men også lært veldig mye. Skal man lære må man bare sitte å trykke på alt mulig og prøve seg frem, noe vi også gjorde.

Kjøp av domene

Etter at vi opprettet en Shopify-bruker, valgte vi også å kjøpe et domene. Dette gjorde vi fordi det ser mer profesjonelt ut, i tillegg til at det gjør det enklere for kunder å huske nettadressen. Vi kjøpte domene frenzyshop.no via webhuset – noe som fungerte veldig bra!

Dette var del 1 av hvordan vi opprettet og lanserte vår nettbutikk. Det vil komme en del 2 ganske så snart hvor vi tar for oss gjennomføringsfasen og annet materiale som hjalp oss på veien til å lansere.

Performance marketing

Nå nærmer det seg slutten på dette semesteret, men noen blogginnlegg til vil det bli. Denne uken skal jeg ta for meg hva performance marketing er. Videre vil jeg ta for meg fire typer resultater som ofte omtales i performance marketing og fire av egenskapene ved denne type markedsføring.

Bildet hentet fra bizzvn.com
https://bizzvn.com/what-is-performance-marketing-how-to-make-a-performance-marketing-campaign/960/

Hva er performance marketing?

I følge Crude.no definerer de performance marketing som «en form for digital markedsføring hvor annonsørene betaler basert på resultatene i sine markedsføringskampanjer. Annonsørene kan da betrygge seg med at de kun trenger å betale når det faktisk skjer ønskede handlinger(et klikk/kjøp etc) fra sluttbruker/kunden.»

På norsk kan vi kalle det resultatbasert markedsføring og er en arbeidsmetode som baserer seg på målbar markedsføring hvor resultatene styrer aktiviteten og investeringsnivået. Dette er en dynamisk og innovativ måte å drive markedsføring på, fordi fokuset ligger på å optimalisere kampanjen hele tiden. Man betaler en variabel pris ut ifra hvordan annonsene presterer. Noen eksempler kan være antall klikk, konverteringer og visninger. Det vil si at du betaler basert på hva annonsen/kampanjen har oppnådd. Om en kampanje ikke har gjort det så bra, koster det deg mest sannsynlig ikke så mye, fordi man hele tiden optimaliser der hvor resultatene er gode.

Med performance marketing har du uendelig med muligheter. Annonser og budskap kan rettes mot ulikt publikum og målgrupper du ønsker å treffe. Du kan være enda mer spesifikk på segmentering av annonser etter alder, kjønn, sivilstatus, interesser etc. Man kan også ekskludere de du ikke vil treffe.

Dette er en svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på, fordi du betaler kun når en ønsket handling har funnet sted. Skal en lykkes med performance marketing gjelder det å jobbe analytisk, kontinuerlig og effektivt.

Hvordan brukes performance marketing?

Fire typer resultater

Ved bruk av performance marketing, skal ikke markedskampanjene basers på antagelser, følelser eller oppfatninger. Det er bevisene som veier tyngst og det er viktig at datene samles inn og analyseres fortløpende. Innenfor performance marketing er dette de fire vanligste typene av resultater:

 • CPM – (Cost per mille/kost per tusen) En prismodell som baserer seg på antall ganger vises til en person. Prisen oppgis per 1000 visninger. Bannerannonsering i nettaviser og retargeting er ofte priset på CPM. Retargeting er når annonser på en webside du nylig har besøkt, begynner å poppe opp over alt på nettet.
 • CPC – (Cost per click/kost per klikk) Går ut på at du betaler hver gang noen klikker seg inn på annonsen din. Google Adwords baserer seg på CPC. Prisen per klikk avhenger først og fremst av konkurransen på søkeordet, men også kvaliteten på annonsen din og landingsside den leder til.
 • CPA – (Cost per action/kost per handling) Er nettannonsering som er priset ut fra en konkret handling, gjerne salg. Når det foreligger et dokumentert salg, tar tilbyderen av annonseproduktet betalt. CPA er vanlig innen affiliate marketing. hvor annonsører betaler en provisjon til for eksempel en blogg, eller nettavis som promoterer dem. Promoteringen kan være gjennom hele artikler, bannerannonser, eller tekstlinker.
 • CPL – (Cost per lead/kost per lead) er en prismodell der tilbyder tar betalt for antall konkrete henvendelser potensielle kunder(leads) som annonser generer. Først må man regne ut hva en kunde er verdt(i snitt) for å kunne sette en realistisk pris.
Bildet hentet fra inma.no
https://inma.no/hva-blir-viktig-innenfor-performance-marketing-fremover/

Egenskaper ved formance marketing

1. Detaljert målretting og segmentering
I motsetning til tradisjonell massekommunikasjon hvor hensikten er å nå ut til så mange som mulig, er målet til PM å treffe riktig budskap til rette personer. Å skape masse trafikk til din nettside, eller butikk hjelper ikke hvis ingen kjøper. Annonser, kampanjer og budskap blir formidlet til ulike publikum, slik at de som ser dette skal føle det er relevant, og foreta en verdifull handling. Performance marketing er ofte splittet i små segmenter og kampanjer kan segmenteres etter alder, kjønn, interesser, geografiske områder osv.

2. Presis måling av resultater
Med performance marketing legger konkret og målbar data til grunn og utnytter dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Man prioriterer handlinger som skaper verdi for bedriften. Dette kan være klikk, kjøp registeringer.

3. Kontinuerlig testing og optimalisering
For å oppnå bedre resultater omhandler performance marketing å gjøre systematiske forbedringer, og det kontinuerlig. Etter kampanjen er startet begynner man å teste ut ulike strategier, analysere, justere og tilpasse etter de resultatene som skapes.

4. Fleksibel budsjettering
Skal du ta i bruk performance marketing gjelder det at innsatsen bestemmes av resultatene, og ikke budsjettrammer. Underveis i kampanjen vil man kunne se ROI(return-on-investment) resultatene. Fordelen med dette er at du kan fordele budsjettene etter hvilke kampanjer og kanaler som genererer høyest ROI. Slik kan du enkelt ta penger fra kampanjer som går dårlig og heller bruke de på kampanjene som gir bedre resultater. Derfor er performance marketing så bra, fordi så lenge metningspunktet i markedet ikke er nådd, vil annonsen/kampanjen fortsatt være lønnsom når man øker budsjettet. Dette gjør at flere markedssjefer og daglig ledere elsker performance marketing.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

Organisk og betalt søk

Kjøpsvanene til oss forbrukere har endret seg de siste årene. Vi reiser ikke lenger direkte til butikken når vi skal ha noe. Nå bruker vi heller nettbrett, Smartphones og datamaskiner til å gjøre et søk i Google først. Forbrukerne leser seg opp og undersøker markedet før de bestemmer seg for en tjeneste eller et produkt. Skal du få kundene dine til å velge deg, gjelder det å være synlig på nett, enten ved betalt eller organisk søk.

Bildet hentet fra fokusmarketing.no
https://www.fokusmarketing.no/synlig-pa-google/skjermbilde-2016-05-27-kl-12-41-53/

Når du foretar et søk på for eksempel Google, Bing eller Yahoo vil flere tusen treff komme opp på resultatsiden på søkemotoren. Denne resultatsiden i søkemotorene som viser treff på søkeordene, kalles for SERP(Search Engine Result Page). På denne siden vil du finne en blanding av både organiske og betalte søkeresultater.

Betalte søk(SEM)

De første søkene som kommer opp på en resultatside(SERP), er det vi kaller for betalte søk, også kjent som SEM og PPC(Pay-per-click) annonsering. Betalte søk gir annonsører en mulighet til å betale et gebyr for å få deres nettside, samt informasjon om deres produkt eller tjeneste til å vises på resultatsiden i søkemotoren, i form av en annonse. Disse annonsene vises gjerne øverst og til høyre for organiske søkeresultater. Gebyret man betaler er basert på antall klikk, eller visninger du mottar for annonsene dine. På Google sine resultatsider er betalte søk merket med «annonse» ved siden av nettsidens adresse. En betalt søkeannonse kan hjelpe deg med å treffe riktig målgruppe gjennom de mest relevante søkeordene og frasene for din virksomhet ved bruk av CPC(Cost-per-click). CPC betyr at du kun betaler når noen klikker på annonsen.

Organiske søk(SEO)

På samme SERP finner du de organiske, eller «naturlige» søkene under de betalte annonsene. De er naturlige i den grad at søkemotor-algoritmen(som analyserer alle sidene på nettet), foreslår at de sidene som kommer opp er mest relevant for ditt søk. Altså, målsetningen med organiske søk er å gi et så kvalifisert og relevant søk som overhodet mulig. Søkemotoroptimalisering er med på å sikre at nettsiden din oppfyller kravene og kan havne på førstesiden over tid. For å oppnå førstesiden hos Google gjelder det å opparbeide seg en nettside med god kvalitet over tid. Google ser også på autoriteten til nettsiden. Dette for å presentere og rangere det beste og mest relevante innholdet som matcher ditt søk. Som jeg skrev tidligere, er det viktig å merke seg at SEO referer til organisk trafikk, med andre ord ubetalt reklame. Det representerer hvordan mennesker(eller bedrifter) søker og finner et produkt, eller tjeneste på sine egne premisser.

Fordeler og Ulemper SEO

Fordeler

 • Ekstremt kostnadseffektivt
  Om du er en liten bedrift med et begrenset budsjett bør SEO være øverst på listen over markedsføringsprioriterer. SEO blir ofte sett på som en av de mest kostnadseffektive teknikkene en bedrift kan implementere. Det vil så kostnader involvert, men ikke på samme måte når man sammenligner med andre markedsføringskanaler. Årsaken er at du ikke å betale for PPC og visninger du får fra organisk trafikk. Effektene er langvarige med minimalt, men konstant vedlikehold.
 • Skaper mer trafikk og verdifull eksponering
  Ved å optimalisere og gjøre nettsiden mer relevant for kundegruppen og de søkene som gjøres av kundegruppen, har trafikken potensiale til å øke kraftig gjennom å innføre SEO tiltak.

Ulemper

 • Tidkrevende
  Noe du må lære om SEO-prosessen, er tålmodighet. En bedrift som er under press for å kunne få umiddelbare resultater bør kanskje vurdere andre markedsføringskanaler. Omfattende søkeordundersøkelse- og analyser er absolutt nødvendig før kampanjen starter. For de som er uerfarne kan dette være veldig tidkrevende og ta alt fra uker til måneder før det gir resultater.
 • Tøff konkurranse
  Hvis din bedrift opererer i en bransje med flere veletablerte selskaper, vil det være vanskelig å rangere etter de populære nøkkelordene som er relatert til din bedrift. Det er derfor viktig å improvisere og velge andre nøkkelord og uttrykk som har mindre konkurranse

Fordeler og ulemper SEM

Fordeler

 • Rett til topps
  Ved betalt søk vil du kunne plassere en annonse øverst på søkeresultatsiden. Denne taktikken gir bedriften din en enorm fordel med øyeblikkelig synlighet og merkevarebevissthet for nye kunder. Det er en sjanse for at besøkende bare vil bla forbi annonsen din til fordel for det øverste organiske alternativet, men dette gir deg muligheten til å hoppe over den lange SEO-prosessen og gå rett til toppen av siden.
 • Mer kontroll
  Noe av det beste med SEM er at du vil ha mer kontroll på resultatene du ønsket å oppnå. Du kan gjøre endringer i hver detalj av annonsen din og teste den for å vurdere resultatene dine. Med bedre kontroll kan du sikre at du får mye bedre klikkfrekvens.

Ulemper

 • Kan bli dyrt
  Uansett hvor mye kontroll du har over budsjettet ditt for annonseoppføringer, kan det fortsatt bli dyrt, spesielt når du ikke er forsiktig med annonsene dine. Man må hele tiden konfigurere og teste annonsene sine ordentlig slik at du kan oppnå bedre avkastning og forhindre tap.
 • Konkurrenter
  Med SEM kan konkurrentene enkelt sjekke hva du gjør. Dette betyr at dine konkurrentene enkelt kan se nøkkelord du bruker og landing page til annonsene dine. Det gjør det enkelt for andre å vurdere kampanjen din og lage en mer vellykket.
Bildet hentet fra sempro.no
https://www.sempro.no/nyheter/seo-sem

Digitale markedsførere og SEO/SEM

Organisk SEO er generelt den beste markedsføringsteknikken for langvarige resultater. Nettsider som rangerer høyt i de organiske resultatene for sine søkeord, kan få gratis trafikk døgnet rundt, god anerkjennelse og nyte alle fordelene med SEO.

Nettsteder som bruker PPC-kampanjer kan fortsatt få målrettet trafikk fra søkemotorer, men det må betales for. Når de betalte kampanjene stoppes, forsvinner trafikken. Det tar tid for SEO å fungere og generere resultater, mens PPC er nesten øyeblikkelig.

Så hvem som er fungerer best for deg, avhenger av dine generelle digitale markedsføringsmål.

Kilder

https://www.acquisio.com/blog/agency/difference-between-organic-paid-search/

https://www.idium.no/b/seo-og-betalt-soek-best-sammen

https://www.webfx.com/internet-marketing/organic-search-vs-paid-search.html

https://www.brafton.com/blog/seo/organic-vs-paid-traffic-a-guide-to-understanding-and-capitalizing-on-both/

https://www.impactbnd.com/blog/organic-search-vs-paid-search