Kategoriarkiv: Kontakt meg

E-post: william.h.pedersen@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/william-hofsnes-pedersen-78b521116/

Hva er viktig i en digital strategi?

Dette innlegget er skrevet i samarbeid med min eksamenspartner Benjamin Redzic.

Vi lever i en digital verden som blir mer og mer digitalisert for hver dag som går. Det blir foretatt over 40 000 søk på Google per sekund. Det sier seg selv at det er essensielt for bedrifter å sikre seg synlighet på nett. Uten en klar digital strategi, vil bedrifter føle seg retningsløse fordi de ikke har klare strategiske mål for hva de vil oppnå online.

Bildet hentet fra mff.no
http://www.mff.no/arrangementer/h85zjp2jhbsaa5azxr9yre56tzj2wm

Hva er en digital strategi?

En digital strategi tar for seg de operasjonelle og taktiske digitale tiltakene til en bedrift. Det kan være en overordnet forretningsstrategi som tar for seg online markedsføring, sosiale medier, teknologiske prosesser, IT og mye mer. Digital strategi kan også fungere som et enkelt digitalt tiltak som støtter et delmål innen for din overordnede forretningsstrategi. En digital strategi skal være tett knyttet opp mot bedriftens mål og fungere som en guide til hvordan man engasjerer eksisterende og potensielle kunder.

Hva er viktig i en digital strategi?

Skal din bedrift oppnå konkurransemessige fordeler gjelder det å være fremtidsrettet og følge utviklingen. Skal du utarbeide en digital strategi er det derfor viktig å tenke langsiktig. Online utvikling, kundereisen og andre digitale endringer har høy hastighet. Det gjelder å være kontinuerlig oppdatert på hva som skjer og hvert fall hva som skjer/kommer til å skje i den online verden.

Det vil hele tiden være krav til å justere og vurdere din digitale strategi. Det vil si at om du har begynt med det, vil man som bedrift aldri slutte å tenke i digitale strategier. Kundekrav øker, omverdens krav øker og så lenge din konkurrenter forsetter å utvikle seg, er man nødt til å være åpen for justeringer og tenke langsiktig. Kun på denne måten kan du følge den digitale utviklingen.

Hva skal en digital strategi inneholde?

Meningen med å ha en strategi er å sette seg mål, legge en plan og prioritere de tiltakene som generer mest, i tillegg bidrar til at man når de målene som er satt. Skal din bedrift lage en god strategi er det noen punkter man må få et overblikk over først – Hva man ønsker å oppnå, hvor langt har du kommet og hvordan du skal sluttføre målsettingen.

Her er noen punkter som en god digital strategi bør innholde:

 • Mål
 • Budsjett
 • Målgruppe
 • Budskap
 • Digitale kanaler
 • Innhold og aktiviter
 • Analyse og rapportering
 • Optimalisering

Skal du lykkes videre med den digitale kommunikasjonen gjelder det å jobbe med følgende digitale områder:

 • Sosiale medier
 • SEO
 • SEM
 • E-post
Bildet hentet fra slidemodel.com
https://slidemodel.com/templates/sostac-marketing-diagram-for-powerpoint/

SOSTAC-modellen

SOSTAC-modellen er en planleggingsmodell som ble utviklet på 1990-tallet for å hjelpe PR smiths markedsføringsorganisasjon. Modellen gir en tydelig struktur og er enkel å huske. Videre dekker den alle stadiene som trengs for å lage og implementere all salgs typer forretnings- eller markedsføringsplaner. Modellen består av:

S – Situation(Situasjon) – Hvor er vi nå?

Første steg for bedrifter som implementerer SOSTAC-modellen er å etablere en situasjonsanalyse. Noen av disse metodene bør brukes for å gjennomføre en vellykket situasjonsanalyse:

– SWOT-analyse: Styrker, svakheter, muligheter, trusler
– Interessentanalyse: Identifisering og kartlegging av interesser
– PESTLE: Politisk, økonomisk(economy), samfunn, teknologi, lovgivning, miljø(environment)

O – Objective(mål) – Hvor vil vi være?

Neste steg i modellen omhandlet å sette mål. Noe man bør ta i bruk her er SMART-mål. SMART står for spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbestemt.

S – Strategy(strategi) – Hvordan kommer vi dit?

Her gjelder det å velge hvilken strategi bedriften vil benytte seg av. Det er lurt å sjekke ut de forskjellige strategiene for å se hvilken som passer din bedrift.

T – Tactics(Taktikk) – Hvordan kommer vi oss akkurat dit?

Når strategien er valgt, må man velge ut hvilke taktikker som skal brukes for å oppnå målene som er satt.

A – Action(Handling) – Hva er planen vår?

Handlingsfasen dekker hva som må oppnås for hver av taktikkene som er oppført i forrige steg. Det er viktig å bli enige om hvem som er ansvarlige for hvilke oppgaver og når det skal utføres.

C- Control(Kontroll) – Klarte vi å komme oss dit vi ønsket?

Det siste steget tar for seg KPIs og analyser(for eksempel Google Analytics). Ble de strategiske og taktiske målene oppnådd? Det er også viktig å se på hva som kan gjøres slik at resultatet kan forbedres ytterligere.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/

Opprettelse av nettbutikk: Del 1

Dette innlegget er skrevet sammen med min eksamenspartner og medstudent, Benjamin Redzic.

I dette innlegget vil vi forklare hvordan vi opprettet og lanserte en nettbutikk, som er i forbindelse med siste eksamen dette semesteret. I samarbeid med Benjamin, har vi lansert nettbutikken Frenzyshop.no. Frenzyshop består av komfortable klær til herre, som vil si alt fra hoodies og long sleeves, til capser. I del 1 vil vi ta for oss oppstarts- og planleggingsfasen.

Oppstartsfase

Da oppgaven ble utlevert fikk vi begge litt panikk. På grunn av Covid-19 ble både e-handel og digital markedsføring slått sammen til én eksamen. Vi skjønte fort at det lå mye arbeid foran oss. For å starte prosessen satt vi oss ned og begynte å brainstorme hva vi kunne selge. Klær er noe vi raskt fant ut at vi ønsket å satse på. Det ble også klart ganske tidlig i prosessen at vi ikke kom til å selge fysiske produkter på vår nettside.

OKR

Etter å ha blitt enige om å selge klær, begynte vi på våre OKR-mål. OKR er noe vi lærte helt i starten av emnet med Karl Philip Lund. Målene skal være en motivator for oss til å jobbe hardt og gi oss et ekstra push. Det er viktig å sette seg høye ambisjoner, som også er realistiske og oppnåelige. Vår OKR består av ett hovedmål og fire delmål. Målene skulle oppdateres hver fredag. OKR´en for frenzyshop så slik ut:

Objective: Opprette en velfungerende og brukervennlig nettbutikk for kundene. I tillegg få større kompetanse på å lansere og drive en nettbutikk.

KR1: Få en funksjonell nettbutikk (10/10)

KR2: få 300 besøkende på nettbutikken våre i løpet av eksamensperiode (7/10)

KR3: Få 30 abonnementer på nyhetsbrev innen semesterslutt (7/10)

KR4: Få 500 følgere totalt på tvers av sosiale medier (3/10)

Planleggingsfasen

Etter å ha bestemt oss for produkter vi skal selge, begynte vi å tenke på navn. Jeg tror vi «runda» hele Google etter søken på et kult og enkelt navn til nettsiden vår. Etter mye fram og tilbake endte vi opp med, som du sikkert har skjønt – Frenzy. Vi følte dette var noe som var kort og greit. I tillegg er det noe som er enkelt å huske. Videre begynte vi å designe logo. Vi lagde tre ulike design og tok et valg ut ifra hvem vi likte best av de. F´en i frenzy skulle være litt spesiell og skape oppmerksomhet.

Med nettsiden ønsket vi å skape et stilrent og enkelt design. Den skulle være oversiktlig og brukervennlig uten for mye knapper og farger. Derfor lagde vi en nettbutikk som er ganske rett frem, med en enkel layout bestående av sort og hvit. Vi har organisert slik at produktene er i forskjellige kategorier, så kunden kan trykke rett inn på for eksempel «hoodies» om det er det han måtte ønske. Nå har vi gått inn i sommermånedene og da har vi valgt å fremheve våre long-sleeves og capser.

For å opprette og designe falt valget vårt på Shopify. Vi har aldri designet en nettside før, så her har vi feilet mye, men også lært veldig mye. Skal man lære må man bare sitte å trykke på alt mulig og prøve seg frem, noe vi også gjorde.

Kjøp av domene

Etter at vi opprettet en Shopify-bruker, valgte vi også å kjøpe et domene. Dette gjorde vi fordi det ser mer profesjonelt ut, i tillegg til at det gjør det enklere for kunder å huske nettadressen. Vi kjøpte domene frenzyshop.no via webhuset – noe som fungerte veldig bra!

Dette var del 1 av hvordan vi opprettet og lanserte vår nettbutikk. Det vil komme en del 2 ganske så snart hvor vi tar for oss gjennomføringsfasen og annet materiale som hjalp oss på veien til å lansere.

Performance marketing

Nå nærmer det seg slutten på dette semesteret, men noen blogginnlegg til vil det bli. Denne uken skal jeg ta for meg hva performance marketing er. Videre vil jeg ta for meg fire typer resultater som ofte omtales i performance marketing og fire av egenskapene ved denne type markedsføring.

Bildet hentet fra bizzvn.com
https://bizzvn.com/what-is-performance-marketing-how-to-make-a-performance-marketing-campaign/960/

Hva er performance marketing?

I følge Crude.no definerer de performance marketing som «en form for digital markedsføring hvor annonsørene betaler basert på resultatene i sine markedsføringskampanjer. Annonsørene kan da betrygge seg med at de kun trenger å betale når det faktisk skjer ønskede handlinger(et klikk/kjøp etc) fra sluttbruker/kunden.»

På norsk kan vi kalle det resultatbasert markedsføring og er en arbeidsmetode som baserer seg på målbar markedsføring hvor resultatene styrer aktiviteten og investeringsnivået. Dette er en dynamisk og innovativ måte å drive markedsføring på, fordi fokuset ligger på å optimalisere kampanjen hele tiden. Man betaler en variabel pris ut ifra hvordan annonsene presterer. Noen eksempler kan være antall klikk, konverteringer og visninger. Det vil si at du betaler basert på hva annonsen/kampanjen har oppnådd. Om en kampanje ikke har gjort det så bra, koster det deg mest sannsynlig ikke så mye, fordi man hele tiden optimaliser der hvor resultatene er gode.

Med performance marketing har du uendelig med muligheter. Annonser og budskap kan rettes mot ulikt publikum og målgrupper du ønsker å treffe. Du kan være enda mer spesifikk på segmentering av annonser etter alder, kjønn, sivilstatus, interesser etc. Man kan også ekskludere de du ikke vil treffe.

Dette er en svært kostnadseffektiv måte å drive markedsføring på, fordi du betaler kun når en ønsket handling har funnet sted. Skal en lykkes med performance marketing gjelder det å jobbe analytisk, kontinuerlig og effektivt.

Hvordan brukes performance marketing?

Fire typer resultater

Ved bruk av performance marketing, skal ikke markedskampanjene basers på antagelser, følelser eller oppfatninger. Det er bevisene som veier tyngst og det er viktig at datene samles inn og analyseres fortløpende. Innenfor performance marketing er dette de fire vanligste typene av resultater:

 • CPM – (Cost per mille/kost per tusen) En prismodell som baserer seg på antall ganger vises til en person. Prisen oppgis per 1000 visninger. Bannerannonsering i nettaviser og retargeting er ofte priset på CPM. Retargeting er når annonser på en webside du nylig har besøkt, begynner å poppe opp over alt på nettet.
 • CPC – (Cost per click/kost per klikk) Går ut på at du betaler hver gang noen klikker seg inn på annonsen din. Google Adwords baserer seg på CPC. Prisen per klikk avhenger først og fremst av konkurransen på søkeordet, men også kvaliteten på annonsen din og landingsside den leder til.
 • CPA – (Cost per action/kost per handling) Er nettannonsering som er priset ut fra en konkret handling, gjerne salg. Når det foreligger et dokumentert salg, tar tilbyderen av annonseproduktet betalt. CPA er vanlig innen affiliate marketing. hvor annonsører betaler en provisjon til for eksempel en blogg, eller nettavis som promoterer dem. Promoteringen kan være gjennom hele artikler, bannerannonser, eller tekstlinker.
 • CPL – (Cost per lead/kost per lead) er en prismodell der tilbyder tar betalt for antall konkrete henvendelser potensielle kunder(leads) som annonser generer. Først må man regne ut hva en kunde er verdt(i snitt) for å kunne sette en realistisk pris.
Bildet hentet fra inma.no
https://inma.no/hva-blir-viktig-innenfor-performance-marketing-fremover/

Egenskaper ved formance marketing

1. Detaljert målretting og segmentering
I motsetning til tradisjonell massekommunikasjon hvor hensikten er å nå ut til så mange som mulig, er målet til PM å treffe riktig budskap til rette personer. Å skape masse trafikk til din nettside, eller butikk hjelper ikke hvis ingen kjøper. Annonser, kampanjer og budskap blir formidlet til ulike publikum, slik at de som ser dette skal føle det er relevant, og foreta en verdifull handling. Performance marketing er ofte splittet i små segmenter og kampanjer kan segmenteres etter alder, kjønn, interesser, geografiske områder osv.

2. Presis måling av resultater
Med performance marketing legger konkret og målbar data til grunn og utnytter dataen for å øke effekten av markedskampanjene. Man prioriterer handlinger som skaper verdi for bedriften. Dette kan være klikk, kjøp registeringer.

3. Kontinuerlig testing og optimalisering
For å oppnå bedre resultater omhandler performance marketing å gjøre systematiske forbedringer, og det kontinuerlig. Etter kampanjen er startet begynner man å teste ut ulike strategier, analysere, justere og tilpasse etter de resultatene som skapes.

4. Fleksibel budsjettering
Skal du ta i bruk performance marketing gjelder det at innsatsen bestemmes av resultatene, og ikke budsjettrammer. Underveis i kampanjen vil man kunne se ROI(return-on-investment) resultatene. Fordelen med dette er at du kan fordele budsjettene etter hvilke kampanjer og kanaler som genererer høyest ROI. Slik kan du enkelt ta penger fra kampanjer som går dårlig og heller bruke de på kampanjene som gir bedre resultater. Derfor er performance marketing så bra, fordi så lenge metningspunktet i markedet ikke er nådd, vil annonsen/kampanjen fortsatt være lønnsom når man øker budsjettet. Dette gjør at flere markedssjefer og daglig ledere elsker performance marketing.

Kilder

https://synlighet.no/blogg/hva-er-performance-marketing/

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

Organisk og betalt søk

Kjøpsvanene til oss forbrukere har endret seg de siste årene. Vi reiser ikke lenger direkte til butikken når vi skal ha noe. Nå bruker vi heller nettbrett, Smartphones og datamaskiner til å gjøre et søk i Google først. Forbrukerne leser seg opp og undersøker markedet før de bestemmer seg for en tjeneste eller et produkt. Skal du få kundene dine til å velge deg, gjelder det å være synlig på nett, enten ved betalt eller organisk søk.

Bildet hentet fra fokusmarketing.no
https://www.fokusmarketing.no/synlig-pa-google/skjermbilde-2016-05-27-kl-12-41-53/

Når du foretar et søk på for eksempel Google, Bing eller Yahoo vil flere tusen treff komme opp på resultatsiden på søkemotoren. Denne resultatsiden i søkemotorene som viser treff på søkeordene, kalles for SERP(Search Engine Result Page). På denne siden vil du finne en blanding av både organiske og betalte søkeresultater.

Betalte søk(SEM)

De første søkene som kommer opp på en resultatside(SERP), er det vi kaller for betalte søk, også kjent som SEM og PPC(Pay-per-click) annonsering. Betalte søk gir annonsører en mulighet til å betale et gebyr for å få deres nettside, samt informasjon om deres produkt eller tjeneste til å vises på resultatsiden i søkemotoren, i form av en annonse. Disse annonsene vises gjerne øverst og til høyre for organiske søkeresultater. Gebyret man betaler er basert på antall klikk, eller visninger du mottar for annonsene dine. På Google sine resultatsider er betalte søk merket med «annonse» ved siden av nettsidens adresse. En betalt søkeannonse kan hjelpe deg med å treffe riktig målgruppe gjennom de mest relevante søkeordene og frasene for din virksomhet ved bruk av CPC(Cost-per-click). CPC betyr at du kun betaler når noen klikker på annonsen.

Organiske søk(SEO)

På samme SERP finner du de organiske, eller «naturlige» søkene under de betalte annonsene. De er naturlige i den grad at søkemotor-algoritmen(som analyserer alle sidene på nettet), foreslår at de sidene som kommer opp er mest relevant for ditt søk. Altså, målsetningen med organiske søk er å gi et så kvalifisert og relevant søk som overhodet mulig. Søkemotoroptimalisering er med på å sikre at nettsiden din oppfyller kravene og kan havne på førstesiden over tid. For å oppnå førstesiden hos Google gjelder det å opparbeide seg en nettside med god kvalitet over tid. Google ser også på autoriteten til nettsiden. Dette for å presentere og rangere det beste og mest relevante innholdet som matcher ditt søk. Som jeg skrev tidligere, er det viktig å merke seg at SEO referer til organisk trafikk, med andre ord ubetalt reklame. Det representerer hvordan mennesker(eller bedrifter) søker og finner et produkt, eller tjeneste på sine egne premisser.

Fordeler og Ulemper SEO

Fordeler

 • Ekstremt kostnadseffektivt
  Om du er en liten bedrift med et begrenset budsjett bør SEO være øverst på listen over markedsføringsprioriterer. SEO blir ofte sett på som en av de mest kostnadseffektive teknikkene en bedrift kan implementere. Det vil så kostnader involvert, men ikke på samme måte når man sammenligner med andre markedsføringskanaler. Årsaken er at du ikke å betale for PPC og visninger du får fra organisk trafikk. Effektene er langvarige med minimalt, men konstant vedlikehold.
 • Skaper mer trafikk og verdifull eksponering
  Ved å optimalisere og gjøre nettsiden mer relevant for kundegruppen og de søkene som gjøres av kundegruppen, har trafikken potensiale til å øke kraftig gjennom å innføre SEO tiltak.

Ulemper

 • Tidkrevende
  Noe du må lære om SEO-prosessen, er tålmodighet. En bedrift som er under press for å kunne få umiddelbare resultater bør kanskje vurdere andre markedsføringskanaler. Omfattende søkeordundersøkelse- og analyser er absolutt nødvendig før kampanjen starter. For de som er uerfarne kan dette være veldig tidkrevende og ta alt fra uker til måneder før det gir resultater.
 • Tøff konkurranse
  Hvis din bedrift opererer i en bransje med flere veletablerte selskaper, vil det være vanskelig å rangere etter de populære nøkkelordene som er relatert til din bedrift. Det er derfor viktig å improvisere og velge andre nøkkelord og uttrykk som har mindre konkurranse

Fordeler og ulemper SEM

Fordeler

 • Rett til topps
  Ved betalt søk vil du kunne plassere en annonse øverst på søkeresultatsiden. Denne taktikken gir bedriften din en enorm fordel med øyeblikkelig synlighet og merkevarebevissthet for nye kunder. Det er en sjanse for at besøkende bare vil bla forbi annonsen din til fordel for det øverste organiske alternativet, men dette gir deg muligheten til å hoppe over den lange SEO-prosessen og gå rett til toppen av siden.
 • Mer kontroll
  Noe av det beste med SEM er at du vil ha mer kontroll på resultatene du ønsket å oppnå. Du kan gjøre endringer i hver detalj av annonsen din og teste den for å vurdere resultatene dine. Med bedre kontroll kan du sikre at du får mye bedre klikkfrekvens.

Ulemper

 • Kan bli dyrt
  Uansett hvor mye kontroll du har over budsjettet ditt for annonseoppføringer, kan det fortsatt bli dyrt, spesielt når du ikke er forsiktig med annonsene dine. Man må hele tiden konfigurere og teste annonsene sine ordentlig slik at du kan oppnå bedre avkastning og forhindre tap.
 • Konkurrenter
  Med SEM kan konkurrentene enkelt sjekke hva du gjør. Dette betyr at dine konkurrentene enkelt kan se nøkkelord du bruker og landing page til annonsene dine. Det gjør det enkelt for andre å vurdere kampanjen din og lage en mer vellykket.
Bildet hentet fra sempro.no
https://www.sempro.no/nyheter/seo-sem

Digitale markedsførere og SEO/SEM

Organisk SEO er generelt den beste markedsføringsteknikken for langvarige resultater. Nettsider som rangerer høyt i de organiske resultatene for sine søkeord, kan få gratis trafikk døgnet rundt, god anerkjennelse og nyte alle fordelene med SEO.

Nettsteder som bruker PPC-kampanjer kan fortsatt få målrettet trafikk fra søkemotorer, men det må betales for. Når de betalte kampanjene stoppes, forsvinner trafikken. Det tar tid for SEO å fungere og generere resultater, mens PPC er nesten øyeblikkelig.

Så hvem som er fungerer best for deg, avhenger av dine generelle digitale markedsføringsmål.

Kilder

https://www.acquisio.com/blog/agency/difference-between-organic-paid-search/

https://www.idium.no/b/seo-og-betalt-soek-best-sammen

https://www.webfx.com/internet-marketing/organic-search-vs-paid-search.html

https://www.brafton.com/blog/seo/organic-vs-paid-traffic-a-guide-to-understanding-and-capitalizing-on-both/

https://www.impactbnd.com/blog/organic-search-vs-paid-search

Inbound markedsføring

Et av de sentrale begrepene innen digital markedsføring i dag er inbound markedsføring. I dette innlegget skal jeg prøve å forklare hva nettopp det er og hva som er forskjellen mellom inbound og outbound markedsføring.

Bildet hentet fra blogg.markedspartner.no
https://blogg.markedspartner.no/hva-er-inbound-marketing

Hva er inbound markedsføring?

Inbound markedsføring er en helhetlig, datadrevet digital markedsføring som søker å hjelpe brukere med å løse et problem, eller ta en beslutning gjennom relevant og nyttig kvalitetsinnhold. Man tiltrekker seg potensielle prospekter ved hjelp av nøkkelord og gjør de om til kunder ved å følge de gjennom hele kjøpsreisen. Inbound markedsføring har blitt en stadig mer populær markedsføringsform, fordi du tiltrekker kundene til deg, istedenfor å forstyrre de med uvesentlige annonser og reklamer.

Tradisjonell markedsføring har gått ut på å markedsføre seg utadgående(outbound) med for eksempel oppsøkende salg og cold calling. Med inbound snur man heller rundt på det. Du får kunden til å komme til deg istedenfor trenge deg inn på deres område. Forbrukere kjøper på en annen måte enn for 10-15 år siden og det er slik filosofien bak inbound byger på. Før Internett var noe alle hadde tilgang til, var kjøperen ganske uopplyst og det var selger som satt på informasjonen. I dag er det kjøper som sitter på informasjonen og søker heller opp på deres premisser. Det gjør at bedrifter i dag må markedsføre seg på andre måter, som for eksempel på sosiale medier, blogg, SEO, e-bøker osv.

«Inbound marketing er en effektiv og utprøvd digital markedsføringsstrategi som hjelper deg å skape mer trafikk til bedriftens nettsteder og deretter konvertere besøkende til leads, leads til kunder og kunder til entusiastiske ambassadører.»

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-inbound-marketing

Fire grunnleggende markedsføringstrinn

Inbound markedsføringsmetodikken består gjerne av fire trinn. Ved å ha en sterkere innflytelse og autoritet over kundenes beslutninger, har du større mulighet til å forme kjøpsvanene deres. Først og fremst starter det med å tiltrekke seg de riktige kundene, som du deretter jobber for å konvertere, selge/close og til slutt begeistre.

Trinn 1: Tiltrekke

Det starter med å tiltrekke seg de rette personene som er interessert i det du tilbyr. Det vil si de personene som ligger best an til å bli leads og til slutt fornøyde kunder(idealkunder). For å tiltrekke de rette brukerne til nettsiden, vil jeg nevne noen av de viktigste verktøyene man kan bruke:

Blogging – Er fortsatt den mest attraktive aktiviteten for å tiltrekke seg potensielle kunder. For å gi verdi til leseren må du lage innhold som er informativt, underholdende, nyttig og lærerikt.

SEO – kunders kjøpsreise starter ofte på nett ved bruk av en søkemotor til å finne det de lurer på. Sørg for å være godt synlig når de søker og der de søker(f.eks Google). Skal du få dette til, gjelder det å gå omhyggelig og analytisk til verks. Optimaliser sidene på nettsiden, velg riktig nøkkelord, følg med på hva idealkundene søker etter og produser innhold.

Sosiale medier – Delbart innhold er veldig effektivt for å bygge merkevarens troverdighet. Skal du lykkes med inbound-strategier, gjelder det å ha innhold på sosiale kanaler som treffer dine idealkunder. Bruk sosiale medier aktivt og nyttig. Det er det beste stedet å engasjere seg med nye målgrupper og gir et ansikt til merkevaren din.

Trinn 2: Konvertere

Neste trinn består av å konvertere de besøkende på nettsiden din, om til leads. Dette gjør du ved å innhente personlige detaljer. Den mest verdifulle valutaen for en digital markedsfører, er å få kontaktinformasjonen. En god måte å få tak i potensielle kunder sin kontaktinformasjon, er å tilby noe tilbake – gjerne i form av premiuminnhold(innhold som har høy opplevd verdi). Noen eksempler kan være et nyhetsbrev, et lite videoklipp, whitepapers, eller en gratis e-bok. Noe informasjon som er interessant og verdifull for dine idealkunder.

Noen viktige punkter for å konvertere potensielle kunder til leads:

Skjema – Den mest populære metoden som gjør det mulig for de «rette» personene til å sende inn sin kontaktinformasjon. Viktig å gjøre skjemaet så brukervennlig og lite avskrekkende, slik at konverteringsprosessen blir så enkel som mulig.

CTA – Call-to-action består av lenker eller knapper som oppfordrer besøkende til handling. Eksempler som «prøv gratis», «lær mer», eller «meld deg på seminaret» kan alle være gode CTA-knapper. Hvis de ikke er fristende nok, eller at du ikke har nok CTA-er, vil du heller ikke få konvertert noen leads.

Landingsside – Når besøkende klikker på en CTA, må de sendes til en landingsside. Her blir den besøkende registrert for å motta innhold som ble tilbydd via CTA-en. Informasjonen som blir sendt inn kan salgsteamet bruke for å innlede en samtale med de. Besøkende på nettsiden blir en kontakt når de fyller ut et skjema på en landingsside for første gang.

Trinn 3: Selge

Om du har lyktes med å tiltrekke deg de riktige leadene i vurderingsfasen, er å gjøre de om til kunder et naturlig trinn videre med inbound markedsføring. Det er viktig å forstå hvordan du kan maksimere hver enkelt kunde og sørge for at de blir gjentatte kjøpere. På dette stadiet bruker du bestemte markedsføringsverktøy som skal sikre deg i å selge til riktige leads, til rett tid.

Her er noen viktige punkter:

CRM – Er viktig for å holde oversikt over alle markedsføringstiltakene- og resultatene i de digitale kanalene man opererer i(sosiale medier, blogg osv.). Når du har alle dataene dine samlet på ett sted, kan du effektivt gjøre deg kjent med enhver interaksjon i kundereisen. Med et slikt verktøy kan du vite hvilket trinn i prosessen hver kunde er, i tillegg til å redusere belastning for deg og ditt team for å manuelt følge med på hva som kan være 1000 potensielle kunder.

E-post – E-post kommunikasjon er en flott måte å bygge relasjoner med kundene dine. Å sende målrettede e-postmeldinger som tar for seg kundens behov og interesser, er grunnleggende for suksessen til enhver inbound markedsføringsstrategi. Send ut en rekke e-poster med nyttig og relevant innhold. Det hjelper deg med å etablere tillit hos prospektene og varmer de opp til å bli kjøpsklare.

Marketing automation – Tar for seg å drive bearbeiding av leads(lead nurturing) og lage e-postmarkedsføring som skreddersys til det stadiet leadet er på i kjøpsprosessen. Sakte, men sikkert begynner du å se hvilke type innhold de forskjellige målgruppene liker og videre bruke det videre til å forme deres kjøpsbeslutninger.

Trinn 4: Begeistre

Trinn 4 handler mindre om hva du sier og mer om hvordan du får noen til å føle seg. Målet er å gi en minneverdig opplevelse som snakker direkte til kundenes behov og ønsker. Selv om de har brukt betalingskortet, kan man ikke bare la de gå i glemmeboken. Bedrifter som driver med inbound strategier, fortsetter med å være i dialog, begeistre og drive mersalg til sine nåværende kundebase. Dette for at kundene skal bli lojale mot din merkevare og bli ambassadører for bedriften.

Noen verktøy som kan brukes til å begeistre kundene er:

Gode CTA-er – Gode Call-to-action knapper/linker gir ulike brukere tilbud som tilpasses etter kjøperpersonaen og hvilket stadiet de er i kundes livssyklus.

Spørreundersøkelser – For å være sikker på at det du tilbyr kundene din er ute etter, er det lurt å gjennomføre kunde- og brukerundersøkelser. Å spørre kundene er den beste metoden for å finne ut hva de ønsker seg.

Sosiale medier – Følg med på hva som skjer i de sosiale kanalene. Blir det snakket om din bedrift? Kom kundene i møte hvis du ser de har spørsmål og kommentarer, eller kommer med tilbakemeldinger på hva de liker og ikke liker.

Bildet hentet fra blogg.faerdermarketing.no
https://blogg.faerdermarketing.no/hva-er-inbound-marketing

Inbound vs outbound

Forskjellen på inbound og outbound er ganske enkel. I motsetning til inbound markedsføring hvor du markedsfører ut til kunder som allerede er på utkikk etter en løsning som din, har outbound markedsføring som mål å prøve og nå så mange mennesker som mulig. Uavhengig om de er aktive kjøpere eller ikke. Den største styrken til outbound markedsføring er dens evne til å komme foran et stort antall mennesker og bygge bevissthet. Noen taktikker som blir brukt er:

 • TV-reklame
 • Telefonsalg
 • Reklame i postkassen/avisreklame
 • Bannerannonser

Hvis du gjør det riktig, kan du starte en outbound markedsføringskampanje, bli sett av millioner og få nye kunder i løpet av noen få uker – men resultatene er mer avhengig av pengene du investerer. Du må vanligvis bruke mer for å se flere resultater og når du stopper å bruke penger, så stopper fordelene. I løpet av årene, etter hvert som reklame har blitt mer tilstede i våre liv, har irrelevant outbound markedsføring blitt mindre og mindre effektiv for å oppnå salg. Forbrukerne har blitt «blinde» for reklamer som ikke relevante for deres behov eller ønsker.

Forskjellen mellom inbound og outbound markedsføring kommer ned til preferanser. Inbound forsetter å vokse, mens outbound fortsetter å falle i gunst for markedsførere. Som nevnt tidligere er forbrukerne lei av forstyrrende reklame som ikke er relevant for deres behov. Det betyr derimot ikke at outbound markedsføring ikke har en verdi i en full markedsføringsstrategi. Begge måter å markedsføre på kan tjene et formål i markedsføringsstrategien din. Det går mindre ut på hvilken eneste metode du skal bruke, men heller hvilken metode du bør bruke mer av din innsats og tid på. Det lureste er å se på dine idealkunder og tidligere analyser, og videre bestemme hvilken metode som passer best for deg og din bedrift.

Bildet hentet fra raiona.no
https://www.raiona.no/inbound-marketing-byra

Oppsummering

Ved å ta i bruk inbound markedsføring kan du og din bedrift ta del i alle trinnene av kjøpsreisen til dine kunder, og dermed øke omsetning og lojalitet. Inbound markedsføring kan hjelpe med å øke trafikk til nettsiden, gi deg flere kvalifiserte leads, få en høyere konvertering og en sterkere merkevare.

Kilder

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-inbound-marketing
https://www.compedge.no/blogg/forskjellen-p%C3%A5-inbound-marketing-og-outbound-marketing
https://www.markedsheltene.no/hva-er-inbound-marketing/
https://www.hubspot.com/inbound-marketing

Growth hacking

Growth hacking høres mer ut som en ulovlig aktivitet oppfunnet av en haug med kodere, enn en markedsføringspraksis. De siste årene har det blitt et hett tema som mange startups og bedrifter ønsker å forstå. Spesielt startups er på jakt etter growth hackere. Hovedgrunnen er ganske enkel: Hvem ønsker vel ikke at sin bedrift skal vokse latterlig raskt og skaffe millioner av både brukere og inntekter.

Bildet hentet fra medium.com
https://medium.com/@trendsnj/growth-hacking-2020-all-you-need-to-know-28053b4756c

Med sitt opphav blant startups i Silicon Valley hvor markedsføringsbudsjettene var begrensede, så bedriftseiere seg nødt til å finne nye innovative måter til å utvide virksomhetene sin raskt, og til en minimal kost. Sean Ellis(grunnlegger og CEO i GrowthHackers) var mannen som først definerte growth hacking i sitt blogginnlegg i 2010. Som en konsulent har han hjulpet flere bedrifter med å oppnå massiv vekst, for eksempel Dropbox. Allikevel, hver gang han forlot en startup for å forfølge nye satsninger, syntes han det var vanskelig å finne en erstatter. Altså en som skulle overta ansvaret for å få bedriften til og vokse videre. Ellis gikk gjennom hundrevis av søknader hver gang, alt som egentlig skisserte en jobb for markedsførere. Men rene markedsførere kunne ikke utføre denne type jobb som Sean var ute etter. De måtte vurdere budsjetter, utgifter, konverteringer, tidsfrister osv. En growth hacker bryr seg derimot ikke om noen av disse tingene. Sean, med sine egne ord, så etter «a person whose true North is growth».

Hva er growth hacking?

Growth hacking er en datadrevet metodikk og samling av smarte markedsføringsteknikker. Man tar i bruk raske eksperimenter på tvers av forskjellige markedsføringskanaler, for å kartlegge de mest effektive måtene å få bedriften til å vokse. For å skulle oppnå suksess med growth hacking, kreves det kontinuerlig testing og optimalisering. Det er en strategi som er ofte brukt hos startups, men veletablerte B2B-selskaper kan tjene like mye på det, selv om de kun bruker growth hack-strategier på et nytt produkt, og ikke hele virksomheten.

Forskjellen på growth hacking og digital markedsføring

Forskjellen mellom en digital markedsfører og en growth hacker forvirrer mange mennesker. Målet for begge roller er det samme: Å finne og konvertere målgrupper til en lojal kundebase. På overflaten kan det virke som en grad av likhet og overlapping, men det finnes flere viktige forskjeller.

Digitale markedsførere sitt mål er å oppnå merkevarebevissthet og kundelojalitet for å markedsføre produktet eller tjenesten de finner mest nyttig for sine kunder. For å gjøre det, kreves det mye planlegging for å finne de beste «veiene», slik at det de tilbyr skal være tiltalende for brukerne. Som det ligger i ordet digital markedsfører, så bruker de mange digitale plattformer for å få frem budskapet deres. Ved å ta i bruk sosiale medier og markedsføringsmuligheter gjennom for eksempel E-post, kan de enkelt engasjere seg med kundene. Selskapene de jobber for gir kapitalen som behøves for å kunne gjennomføre suksessfulle kampanjer og betale nettstedtrafikk ved å bruke PPC-kampanjer. (PPC er betalt annonsering som vises på søkemotoren). Som et resultat har digitale markedsførere tilgang til midler de måtte trenge for å hjelpe dem med målene som er satt.

Growth hackere er alltid på jakt etter små, men kraftfulle «hacks». Det vil si triks og snarveier med høyt potensiale og lave kostnader. Grunnet den store utviklingen innen teknologi, er det nå blitt mulig få et tydeligere bilde av hva som nøyaktig driver konverteringer og dermed forteller hva man bør bruke tiden, energien og pengene på. Growth hackere er kun interessert i det som fungerer og vil fortsette å teste helt til de finner ut hva det er. For de handler det ikke om hvor langt det når ut, men heller hvor effektivt. Det spiller ingen rolle hvor mange som har hørt om bedriften, hva som betyr noe er at de rette kundene vet om deg. Nemlig de kundene som har det største potensialet til å bli lojale kunder. På grunn av et lavt budsjett hos en startup, tar growth hackere i bruk kreative, innovative og moderne strategier for å oppfylle sine mål. En growth hacker kan komme fra hvilken som helst bakgrunn og jobbe i hvilken som helst avdeling innenfor en bedrift. Det eneste de skal fokusere på, er å skaffe meningsfulle resultater for selskapet og få det til å vokse.

Bildet hentet fra Advantagemedia.com
https://advantagemedia.com.au/growth-hacking-what-is/

Eksempler på hacks

Paypal – Ble grunnlagt i 1998 og hadde store utfordringer med å få nye kunder. De prøvde forskjellige annonser og reklamer, men den prosessen ble altfor dyr. Istedenfor bestemte selskapet seg for å heller gi penger til kundene. Nye kunder fikk 10$ ved påmelding, mens eksisterende kunder fikk 10$ for henvisninger. Veksten akselererte som bare det og Paypal endte opp med å betale 20$ for hver nye kunde. Dette var med på gi selskapet mange nye kunder tidlig og denne «hacken» var med på de vokste seg så store.

Gmail – Da Gmail lanserte, tok de i bruk et invitasjonssystem for å drive vekst. FOMO(Fear og missing out) er en effektiv markedsføringsteknikk og har du et produkt som folk virkelig vil ha, vil de respondere på denne formen for markedsføring. Å ha en invite-only growth hack fungerte så bra at folk til og med auksjonerte bort Gmail-invitasjoner på Ebay.

Instagram – I juni 2018 hadde Instagram nådd en milliard aktive brukere hver måned. Appen er et av de mest populære sosiale nettverkene verden over. Hva gjorde at Instagram fikk en rask vekst? De har et supert produkt med nøyaktig de funksjonene brukerene ønsker. Videre har de fokusert på brukeropplevelse og gjort appen latterlig enkel å bruke. Før Instagram lanserte lot de folk få prøven appen gratis, noe som gjorde at folk begynte å prate om denne nye bildedelingsappen. På lanseringsdagen hadde appen 10 000 følgere innen en time.

Tips hvis du skal starte din egen growth hacking kampanje

Før man oppretter en vekst hacking kampanje, er det noen punkter som bør vurderes.

1. Ønsker folk produktet ditt?
Før du begynner prosessen med å finne kunder, må du vite om det er et behov for det du skal selge.
2. Finn din ideelle kunde. Ha en klar ide om hvem som vil ha mest utnytte av å bruke produktet ditt. Den beste måten å gjøre det på, er å få tilbakemeldinger. Er det noe ved produktet ditt som folk ikke liker, så blir du kvitt det. Se hva folk liker og fjern alt de ikke liker med produktet. En annen måte for å se om produktet ditt godkjennes av massen, er å selge det. Hvis ingen vil betale for produktet ditt har du en god del jobb foran deg.
3. Er produktet ditt skalerbart? Da ditt hovedfokus er vekst, må du være sikker på at du kan følge etterspørselen. Hvis du ikke kan det, vil forbrukerne miste tillit og merkevaren din kan dø like raskt som den dannet seg.
4. Er produktet ditt enkelt å bruke? Utdann kundene dine slik at de vet hvordan produktet ditt skal brukes. Få tilbakemeldinger når produktet er under utvikling da det kan komme til nytte. Snakk med forbrukerne under utviklingsfasen. Om noe er forvirrende eller vanskelig å bruke, kan du gjøre oppgraderinger slik at produktet blir mer tilgjengelig for alle.

Kilder

https://nadersabry.com/blog/growth/what-is-growth-hacking/
Hva er forskjellen på PPC og CPC i Google AdWords?
https://optinmonster.com/growth-hacking-examples/#growtheg6
https://growthhackers.com/about
https://thenextscoop.com/growth-hacking-stories-from-successful-startups/
https://www.statista.com/statistics/253577/number-of-monthly-active-instagram-users/
https://www.campaignmonitor.com/blog/email-marketing/2019/02/growth-hacking-vs-digital-marketing-5-things-to-know/

10 effektive tips for å skape et større engasjement på sosiale medier

Denne uken fikk vi i oppgave å finne et velskrevet dybdeinnlegg på engelsk og oversette det på norsk i en forbedret måte. Jeg har valgt et innlegg av Jonathan Milne, som har over 15 års erfaring med digital markedsføring, salg og forretnings-og produktutvikling. Innlegget heter 10 Effective Tips to Increase Social Media Engagement og tar for seg tips og muligheter du og din bedrift kan ta i bruk allerede i dag. Sosiale medier har blitt en stor del av vår hverdag og nå som vi er i gang med å opprette vår egen nettbutikk kan flere av tipsene være nyttige.

Bildet hentet fra App Ape Lab
https://en.lab.appa.pe/2017-01/why-you-should-use-social-media-for-your-app-marketing.html

Oppsummering – Noen ganger må du tilbake til det grunnleggende for å få de beste resultatene. Her er 10 tips som vil hjelpe DEG til øke effektiviteten på hvilken som helst SoMe-platform.

Populariteten til sosiale medier har økt kraftig de siste årene. Fra å kun bruke Internettet noen minutter hver dag, har det nå blitt aktiv del av våre daglige rutiner. Det gir oss en mulighet til å kommunisere med både venner og fremmede – og takket være Smartphones er vi mer åpne for kommunikasjon enn noen gang tidligere.

Men, som et resultat av hypen til SoMe, hvor millioner av mennesker på nettet samtidig, byr det på både positive og negative sider for markedsførere. Positivt fordi markedet samler seg på ett sted, noe som gjør det enklere å benytte seg av. Negativt for det blir stadig vanskligere å skille seg ut i mengden.

Som et resultat av dette økende tempoet, er ikke nødvendigvis det som fungerer av markedsføring på sosiale medier en uke, det som fungerer den neste. Dette medfører at mange av de aktivitetene som fungerte på sosiale medier i 2017 og 2018, ikke vil være like aktuelle i dag.
Til og med markedsføringstips som fungerte på sosiale medier tidligere i år, vil kanskje ikke fungere nå.

Så, hvordan bestemmer du deg for hvilke tips som er verdt å følge når du skal lage innhold til dine sosiale medier? Det kommer helt an på hvilke mål du setter deg for å markedsføre kanalene dine.

Om du ønsker å skape et større engasjement rundt dine sosiale medier, har du kommet til rett plass!

Hvis du ikke ønsker å lese hele innlegget, så vil jeg ramse opp de 10 viktigste tipsene under:

 1. Nisje
 2. Vær nyttig
 3. Få et overblikk
 4. Ikke vær redd for å eksperimentere
 5. Utnytt alle funksjonene til sosiale medier
 6. Ta i bruk SMART-mål
 7. Gjør innholdet tilgjengelig
 8. Start diskusjoner
 9. Planlegg når det er best å legge ut
 10. Invester i ditt sosiale medier-team

#1: Nisje

Ettersom 2019 fortsetter virker det som flere selskaper havner mer «off-topic», enn å bruke sosiale medier til å markedsføre produktene og tjeneste sine. Istedenfor tvitrer Klesmerker om TV-programmer, mat-og drikke merkevarer kommenterer på klesindustrien og så videre. Som en konsekvens av dette, mister de muligheten til å få frem hva som egentlig skal markedsføres.

For å skape et kortsiktig engasjement kan det fungere for noen selskaper, men det vil ikke være optimalt i lengden da forbrukere fort kan føle seg forvirret over hva selskapet prøver å formidle.
Derfor, hvis du leter etter tips for å øke engasjementet på dine sosiale plattformer, start i det små – som en nisje. Skap innhold som hjelper deg med å etablere merkevaren din som «go-to» stedet for informasjon. Om det er i form av memes, forretningsråd, oppskrifter, eller inspirasjon, kan dette tipset hjelpe deg med å unngå kortsiktige clickbait, men heller fokusere på å utvikle en solid strategi som fokuserer på kundeverdi.

#2: Vær nyttig

Å skulle lage innhold som hjelper dine kunder, betyr ikke å bare svare på deres spørsmål når de måtte oppstå. Å være nyttig betyr også å tilby løsninger som gir forbrukere innsikt i hvordan tjenesten/produktet fungerer.

Det er mange måter du kan implementere dette til dine sosiale medier, men fremgangsmåten avhenger av produktet eller tjenesten du selger. Noen eksempler kan være:

 • Nyttige tips og triks
 • Direktesendinger
 • «Behind the scenes» visninger
 • Forskjellige måter du kan bruke produktet/tjenesten
 • Spørsmål og svar(Q&A)
 • Produktinspirasjon
 • Tilbakemeldinger fra kunder som har prøvd produktet/tjenesten

Å tilby informasjon som kan være nyttig for kundene vil bidra til å etablere merkevaren din som en med autoritet innenfor det du selger. Ved å legge ut slike relevante innlegg, vil det bidra til å sikre at dine kunder er interessert i det du poster. Noe som igjen fører til bedre kontakt mellom deg og dine følgere på sosiale medier.

Bildet hentet fra Insightsquared.
https://www.insightsquared.com/wp-content/uploads/2020/02/shutterstock_745926229.jpg

#3: Få et overblikk

At dine ansatte vet hvordan de skal kommunisere med kunder og tolke analytisk data, er viktigere enn man skulle tro. Det er viktig å ta seg tid til å se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer for deg på sosiale medier. Ved å ikke få et overblikk kan du ende opp med å fokusere all din energi og ressurser på feil områder. Spesielt når det gjelder dine følgere.

Mange selskaper antar at de vet veldig godt hvem som er deres kunder/publikum. «Problemet» er at folk generelt er komplekse og det samme gjelder dine kunder. Det betyr at store prosentandeler av mennesker som du en gang kjennetegnet som den «ideelle kunden», kanskje ikke har de samme preferansene lenger.

Ved å ta deg tid til å gjennomgå datene dine jevnlig, som vil si å se på mer enn det som skjer på sosiale medier her og nå, kan du se hvilke segmenter av markedet ditt som har utviklet seg. Da har du mulighet til å tilpasse dine markedsføringsmetoder og tilnærminger til de som måtte passe best for publikummet. Dette betyr igjen at når du planlegger fremtidig innhold på dine plattformer, vil du kunne segmentere følgerne dine ytterligere og kommunisere med folk på en måte de vil engasjere seg i.

#4: Ikke vær redd for å eksperimentere

Det vil alltid være metoder som blir testet og prøvd og resultatet vil fortsatt være aktuelt. Verden går fort fremover og spesielt innenfor digital markedsføring blir ting utdatert raskt og bedrifter har ikke råd til å bli «gamle». Nettopp derfor bør du ikke være redd for å eksperimentere.

Å implementere forskjellige tips for å øke engasjementet i sosiale medier trenger ikke være vanskelig. Det kan være så enkelt som å arrangere en direktesendt diskusjon på Instagram, eller å invitere en av dine følgere for å få et innblikk hva som skjer «bak kulissene». Det er flere måter eksperimentere og prøve noe nytt, samtidig som det øker kundenes engasjement.

Aldri få virksomheten din med på en trend kun fordi den er populær. Følg alltid tips nr. 1 og sørg for at det det du markedsfører alltid er relevant.

#5: Utnytt alle funksjonene til sosiale medier

Sosiale medier endrer seg veldig raskt i form av hva de ulike plattformene tilbyr. Ta for eksempel Instagram(og Snapchat). Det som pleide å være en plattform for å dele kun bilder, har nå blitt et sted hvor du kan dele historier, legge ut videoer, laste opp bilder og til og med skape en business. Ser vi bort i fra plattformutviklingen, så har det også blitt en app med fokus på kundenes engasjement. Instagram inkluderer nå alt fra chatfunksjoner, avstemninger, spørreskjemaer, livefunksjoner, nedtellingsklokker – og den siste oppdatering inneholder en shoppingfunksjon.

Det er ingen mangel på måter å få din følgerskare til å være aktive og engasjerte i innholdet du deler, spesielt med innovasjonene de sosiale plattformene produserer. Så følg tips nr.4 og eksperimenter litt!

Bildet hentet fra nettrafikk.no
https://nettrafikk.no/sosialemedier/instagram/

#6: Ta i bruk SMART-mål

Det er ingen tvil om fordelene ved å være aktiv på sosiale medier, men poenget blir borte hvis du legger ut kun fordi du må. Du bør legge ut innlegg som har et formål. Om det er fordi du planlegger å åpne nye kommunikasjonskanaler, øke konverteringer og trafikken, er det viktig at du setter deg mål. Mer spesifikt SMART-mål.

SMART står for:

 • Spesifikt – Hva konkret skal du/dere gjøre, og hvordan?
 • Målbart – Er endringen målbart? Hvordan måle effekt?
 • Akseptabelt – Er målet akseptert av alle involverte?
 • Realistisk – Er målet praktisk mulig å gjennomføre?
 • Tidsbestemt – I hvilket tidsrom skal målet gjennomføres?

Når målene dine ikke er spesifikke, målbare, akseptable, realistiske eller tidsbestemte, hvordan vil du da vite om de har hatt en positiv virkning for virksomheten din?

#7: Gjør innholdet ditt tilgjengelig

Kanskje det viktigste tipset av alle, fordi tilgjengeligheten er så viktig. Ikke bare for å få et merke til å bli sett, men også når det gjelder å få kunder til å føle seg verdsatt. Her er noen tips hvis du er usikker på hvordan du skal implementere endringer:

 • Bruk undertekster på videoene dine
 • Tilby lyd-og visuelle beskrivelser
 • Gi en kort beskrivelse av det du legger ut sosiale medier
 • Bruk alt tekst på bildene du legger ut. (Hjelper å beskrive bildet og hva det handler om)

Å gjøre innholdet ditt mer tilgjengelig er noe som ikke bare er veldig enkelt å implementere, men noe som også vil ha en enorm personlig effekt på kunder som behøver det.

#8: Start en diskusjon

Alle har en mening og ved å involvere dine følgere, kan folk få en sjanse til si det de mener og komme med tilbakemeldinger. Noen måter du kan utføre det på dine plattformer er for eksempel:

 • Avstemninger
 • Konkurranser
 • Ha spørsmål og svar(Q&A)
 • Publiser et intervju
 • Be om tilbakemelding fra dine kunder/følgere
 • Del andre sitt innhold(kan være relevante blogginnlegg, bilder av ditt produkt som andre har tatt, videoer osv)

Uansett hvilken metode du velger, vil det å gi sine følgere en mulighet til å si sine meninger aldri slå feil. Hvorfor spør du kanskje? Jo, fordi det gir en mulighet til å kommunisere og få direkte tilbakemeldinger fra de som bruker, eller er interessert i din virksomhet.

#9: Planlegg når det er best å legge ut

Mange ser dette tipset og tenker at det er ganske selvforklarende. Men er det egentlig det?

Gå inn på din analysedata på hvilken som helst sosiale plattform og mest sannsynlig fortelle deg at dine følgere er mest aktive om morgningen, under lunsjpausene og på kveldene. Denne informasjonen alene er ikke nok, fordi tidsvarigheten er for stor.

Hvis du mener det er lurt å poste et bilde klokken 8 på en onsdag, er det veldig stor sjanse for at flere hundre andre virksomheter gjør akkurat det samme. Problemet er at at innholdet du legger ut for kan bli borte blant alt det andre som blir lagt ut og derfor ikke markedsført produktet ditt godt nok. Tipset er å eksperimentere med innleggstider regelmessig. Da kan du være ganske sikker på å finne det rette tidspunktet og tidssonen for din bedrift og følgere. Om hemmeligheten bak suksessen kan være 12:00 på en søndag vil du aldri vite før du prøver det!

#10: Invester i ditt sosiale medier-team

De som er ansvarlige for sosiale medier er mer enn bare innholdsskapere. De er også samfunnsansvarlige og dataanalytikere. Så når du skal utvikle dine sosiale mediekanaler, er det viktig å investere i et team som skal administrere din strategi. Å skape en veletablert plattform krever mye tid, tanker og energi for å lykkes med å nå målene du satte deg for å oppnå. Et team bestående av dyktige folk kan som oftest hjelpe deg dit.

En av de beste måtene for å nå disse målene er når og hvordan du trenger å investere i teamet ditt. Selvfølgelig vil den beste måten være forskjellig for hver virksomhet. Om det er å ansette noen fra bransjen, tilby nytt utstyr og kurs for læring, eller tilegne seg ny kunnskap ved å lese faglige blogger for inspirasjon, er det viktig at teamet ditt har tilgang på de ressursene som måtte behøves.

Viktige nøkkelpunkter:

 1. Nisje
  Ikke del masse masse unødvendige ikke-relaterte temaer til det du skal selge. Lag og del innhold som hjelper deg med å etablere merkevaren din som «go to» stedet for informasjon.
 2. Vær nyttig
  Gi informasjon som dine følgere vil finne interessante og nyttige.
 3. Få et overblikk
  Mennesker, som vil også si dine følgere, endrer seg. Gå regelmessig gjennom hvilken målgruppe du ønsker å treffe og sørg for at teamet ditt hvordan å tolke analytisk data for å se hvilke segmenter i ditt marked som har utviklet seg.
 4. Ikke vær redd for å eksperimentere
  Verden innenfor digital markedsføring forandrer seg raskt. Det som fungerte i går, fungerer kanskje ikke i dag. Eller så kan det som ikke fungerte i går, fungere i dag! Følg med på nye tips som blir lagt ut og test de ut.
 5. Utnytt alle funksjonene til sosiale media
  Med alle de nye mulighetene og funksjonene sosiale plattformer lanserer, finnes det så mange nye muligheter som gjør det mulig å skape en forbindelse med dine følgere og din virksomhet.
 6. Ta i bruk SMART-mål
  Innhold som du deler på sosiale medier bør ha et formål. Tenk spesifikt, målbart, akseptabelt, realistisk og målbart neste gang du legger ut et innlegg.
 7. Gjør innholdet ditt tilgjengelig
  Å få mennesker til å føle seg verdsatt er en enorm mulighet til å øke ditt sosiale omdømme og engasjement. Undertekster, lydbeskrivelser, bruk tekst på dine stories(for eksempel på Instagram) hjelper deg med å gjøre innholdet mer tydelig for et bredere spekter av målgrupper.
 8. Start en diskusjon
  Folk liker å dele sine meninger. Få dine følgere involvert i avstemninger, Q&As(spørsmål og svar), konkurranser, intervjuer og be om tilbakemeldinger, samt få tillatelse til å dele andres innhold på dine plattformer.
 9. Planlegg når det er best å legge ut
  Selv om det passer deg best å legge ut et innlegg på den dagen, til det tidspunktet, så er det mange andre virksomheter som tenker det samme. For at dine innlegg ikke skal bli borte blant andre bør du eksperimentere regelmessig med når du bør legge ut for å finne hva som gir best resultater for deg.
 10. Invester i ditt sosiale medier-team
  Å lage en sosial strategi av høy kvalitet tar mye tid og krefter. Vær forbedret på å investere i teamet som skal styrer de sosiale plattformene og skal fremme dens suksess.

Kilde:

https://www.klipfolio.com/blog/increase-social-engagement#invest-strategy

OKR – En målgivende ramme for å tenke stort

Selv med et sterkt team full av kompetanse, kreves det mye hardt arbeid for å oppnå et langvarig selskap. Når din bedrift leter etter en måte å sette seg mål, kan det være lurt å vurdere OKR-metoden som Google, LinkedIn og andre veletablerte selskaper bruker. Det er et enkelt rammeverk for målstyring som hjelper alle i selskapet å jobbe mot felles mål.

Hva er OKR?

Objective, Key results(forkortet OKR), er et enkelt og svært effektivt rammeverk for målstyring og gjennomføring. OKR har eksistert siden 1970-tallet, men det var investoren John Doerr som populariserte metoden. Det var han som introduserte Google for denne metoden på slutten av 90-tallet og ble etter hvert et viktig fokus for bedriften.

Som nevnt står OKR for Objective, Key results og skal besvare to spørsmål i alle ledd innad i en bedrift:
Objective: Hva ønsker du å oppnå?
Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

«Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål.»(Karl Philip Lund, Inevo.no)

Objective er de overordnede hovedmålene og skal sette kursen for bedriften. For å skape gode objectives, er det lurt å sette konkrete og korte måloppnåelser. Man kan se på det som en destinasjon på et kart hvor objective setter en klar retning og skal gi motivasjon. Målene skal dog ikke være altfor lette å oppnå, men heller ikke umulige.
Key results skal være med å definere hvordan bedriften kan nå hovedmålene. Her setter man opp tre-fem nøkkelresultater. Hos de største bedriftene anbefales det å ikke ha mer enn fem nøkkelresultater, mens mindre bedrifter vil det holde med tre. Dette er for at man ikke skal sette seg for mange punkter som risikerer til at noe ikke blir gjennomført, eller til at ansatte/ledelsen mister motivasjonen. Nøkkelresultatene bør være ambisiøse og målbare, og by på en viss utfordring.

https://www.shutterstock.com/nb/image-vector/business-people-climb-top-mountain-leader-500593225

Hvorfor bruke OKR?

Å bruke OKR er en super metode for å få bedrifter til å bevisst fokusere på verdiskapende aktiviteter. Som skrevet tidligere tydeliggjøres bedriftens langsiktige hovedmål, som igjen brytes opp i flere kortsiktige delmål. Dette er med på å gi ansatte en større grad av eierskap til hovedmålene, men er også med på å bidra til økte prestasjoner, bedre bedriftskultur og høyere grad av selvstendighet og åpenhet.

Noen av fordelene med OKR er:
I motsetning til andre tradisjonelle målrammer, handler ikke OKR om å sette «lette og sikre» mål og forvente 100% oppnåelse. Metoden oppfordrer folk til å sette seg ambisiøse og dristige(men ikke umulige) mål hvor til og med 60% er greit. 60% av et virkelig tøft og ambisiøst mål representerer fortsatt store fremskritt. OKR skal være med på å inspirere folk til å sikte høyt og utvide grensene sine, i stedet for å spille på det trygge.
Istedenfor å sette årlige mål som blir gjennomgått på slutten av året blir OKR jevnlig vurdert. OKRs blir som oftest gjennomgått og oppdatert en gang i kvartalet, noen ganger månedelig, noe som er bedre egnet i dagens samfunn som er i konstant endring.
OKR er en bottom-up og sideveis prosess hvor de ansatte har en større frihet. De kan designe sine egne mål og resultater som fôrer inn i organisasjonens overordnede mål. Ved at hver ansatt er involvert i prosessen med å sette mål og viktige resultater, er de mye mer engasjert i prosessen og har mer eierskap til målene.
Alle i bedriften vet hva som foregår.

Bedrifter som bruker OKR i dag

Som nevnt tidligere introduserte John Doerr OKR for Google i 1999 og har vært en stor betydning for bedriftens suksess. I senere tid har flere bedrifter, både store og små tatt i bruk denne metoden.

Amazon
De fleste av oss kjenner til Amazon. Selskapet er den største innen elektronisk varehandel og cloud computing-virksomheten i verden i dag. Brukt av flere millioner mennesker verden over, er selskapet klare på sine mål; å selge og kjøpe raskt, enkelt og billig. Amazon er en av de store selskapene som er avhengig av å bruke OKR som sin primære målsettingstilnærming. I et så stort selskap er det alltid en sjanse for feil kommunikasjon, ulike meninger og forventninger, forvirring og ansatte som blir dratt i mange forskjellige retninger.

Andre store selskaper som har tatt i bruk OKR er LinkedIn, Microsoft, Twitter og Adobe. Alle disse selskapene har til felles å være veldig suksessfulle og store, som betyr at de trenger klare mål slik at alle ansatte skal være fokusert på sine arbeidsoppgaver.

Bedrifter som har tatt i bruk OKR. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr

Oppsummering

Jeg hadde aldri hørt om OKR før vår foreleser Karl Philip Lund introduserte det for oss. I forbindelse med vår pågående eksamensoppgave, har vi blitt utfordret til å aktivt ta i bruk OKR. Hver uke skal vi oppdatere og rapportere våre OKRs. Ved å gjøre dette kan vi enkelt holde styr på hvor vi ligger an, hvor vi ønsker å være og hva vi må arbeide med videre.

Jeg mener at OKR er et supert rammeverk for målstyring som flere bør implementere i sin bedrift. Det er med på å skape et høyt engasjement blant alle ansatte ved å kunne sette sine egne delmål, det er med på å øke produktiviteten og det gir en klar retning til hvert team og individ.

Kilder
https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr
https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper
https://www.cio.com/article/3302036/okr-objectives-and-key-results-defined.html
https://www.perdoo.com/the-ultimate-okr-guide/

Nettbutikk på kun 30 dager!

https://brisenshop.no/collections/all

Denne uken startet del fem i valgfaget Varehandel: bærekraftig og digital. Foreleser Karl Philip Lund skal lede oss gjennom en rekke forelesninger hvor temaet er e-varehandel. Grunnet tiden vi er inne i nå, der skolen er stengt og forelesningene foregår over nett, har de to siste delene i faget blitt slått sammen. Det vil si at siste eksamen i dette faget vil bestå av både e-handel, men også digital markedsføring som Anders M. Mamen skal lede. Eksamen går ut på at vi skal opprette og designe en velfungerende nettbutikk og analysere trafikken på siden gjennom Google Analytics. Dette er delen jeg har gledet meg mest til i løpet av kurset og er spent hvordan vår nettbutikk vil se ut innen 19. juni, da eksamen skal leveres inn.

Under første forelesning ble vi introdusert for gjesteforeleserne Marius Schafferer og Ola Bjørnes Olsen – tidligere studenter på Høyskolen Kristiania og gutta bak Brisen Apparel AS. Som en innføring ved ett nytt tema, er det alltid greit å få høre andres tanker og tips, og hvordan de selv utførte oppgaven. De har vært i samme posisjon som vi er nå med å skulle lage en egen nettside, så og få høre deres tips var utrolig nyttig og skapte absolutt et engasjement om å gjøre det vel så bra! Schafferer og Olsen tok oss med gjennom hele deres prosess og hva som gikk bra og dårlig for de.

Gutta bak Brisen AS. https://brisenshop.no/pages/om-oss

Først og fremst, hva skal du selge?

Når man får en slik oppgave om å skulle lage og designe din egen nettbutikk begynner tankene å florere. Først og fremst må gruppen gå sammen om hva som skal selges – skal man selge et produkt eller en tjeneste? Skal man «finne opp kruttet på nytt», eller bygge videre på noe som allerede eksisterer? Dette er spørsmål som gruppen min og jeg stiller oss nå, noe også gutta bak Brisen AS gjorde da de fikk oppgaven.

For deres tilfelle var det ganske enkelt og greit. De ville selge merchandise med et jovialt og morsomt preg. Videre ville de lage noe eget og det å gjøre noe halvveis var de ikke interessert i. «Brisen» dukket fort opp i hodene deres og etter et par skisser, hadde de også en logo klar. Ideen var klar – Brisen skulle være en nettbutikk som solgte ulike klesplagg med fokus på ukompliserte design.

Kom med mange gode tips

I løpet av deres gjesteforelesning kom guttene med flere gode tips til oss. Ved hjelp av enkle detaljer på deres nettside, har de klart å skille seg ut fra mengden. Noen eksempler på hva de har gjort er å sende ut velkomstmail til nye kunder som registrerer seg, kunder kan registere mailen sin på nettsiden og få nyhetsbrev om ønskelig. En annen ting gutta valgte å gjøre, var å sende personlige hilsener til de som handlet klær fra nettsiden deres. En liten detalj, men som allikevel kan føles stor i kjøpers øyne da de føler seg verdsatt og inkludert. I tillegg er det med på å skape positiv word of mouth for Brisen AS. Tatt i betraktning at det er første nettsiden til gutta bak Brisen, må jeg si meg mektig imponert. Ikke bare på nettsiden og det de har klart å oppnå, men også de små detaljene nevnt ovenfor som er med på å gjøre siden deres enda mer gjennomført!

https://brisenshop.no

Hva med Brisen i dag?

Gutta bak Brisen kom med mange nyttige tips som gruppen min og jeg kommer til å ta med oss inn i denne eksamen. De hadde lagt inn mye forarbeid og virkelig gått inn for å løse denne oppgaven på best mulig måte. I løpet av eksamensperioden deres fikk de flere salg på nettbutikken og på lanseringsdagen omsatte selskapet for over 5000,- – noe som er veldig imponerende!

Etter endt eksamen valgte guttene å fortsette nettbutikken og i dag har Brisen blitt et AS. I tillegg er i de i kontakt med en fabrikk i Portugal om videre produksjon. Jeg ønsker Brisen AS masse lykke til videre!

Mine tanker

Etter første forelesning med mye nyttig informasjon fra foreleser og gjesteforelesere, er å starte tidlig med eksamen. Mange av tipsene til Schafferer og Olsen kommer gruppen min og jeg til å ta tak i og implementere i vår nettbutikk. Tiden fremover vil absolutt bli spennende og lærerik, og jeg gleder meg til å se hvordan vår nettbutikk vil ta form i løpet av tiden fremover!

William Hofsnes Pedersen

Kilder:
https://brisenshop.no/pages/om-oss

Mine refleksjoner og tanker

Denne uken hadde vi siste forelesning i del fire av valgemnet Varehandel: bærekraftig og digital. I denne delen av kurset har bærekraftig utvikling i varehandelsstrategien vært hovedfokuset, ledet av foreleser Thore Larsgård.

https://www.samskip.com/about-us/sustainability/samskip-and-sustainability/

Bærekraftig utvikling innenfor næringslivet og samfunnet generelt er i stor medfart om dagen, og var en av grunnene til at jeg valgte dette emnet. I løpet av kurset med Thore har jeg fått en bedre forståelse for bærekraft og hva bedrifter gjør/kan gjøre for å bidra positivt. Jeg har lært om bedriftens samfunnsansvar, hvordan bedrifter går fra en lineær forretningsmodell(utvinn-bruk-kast) til en sirkulær forretningsmodell, grønn disruptiv endring og blockchain. Flere av disse teamene har jeg også skrevet om på bloggen.

Gjennom forelesningene har Thore vært flink til å invitere gjesteforelesere. Vi har fått besøk av FN som ga oss generell info om deres 17 bærekraftsmål, Tine og deres arbeid til bærekraft i alle ledd – fra kua til melkekartongen resirkuleres og Ren AS som forklarte hvordan de bidro til en sirkulær økonomi. Det har vært spennende å høre på de forskjellige bedriftene og hva hver enkelt gjør for en bærekraftig utvikling. I tillegg har vi studenter fått se hvordan det fungerer i arbeidslivet ved å få det så virkelighetsnært gjennom gjesteforelesere og diverse eksempler.

I denne delen av kurset startet jeg også en faglig blogg, hvor vi hver uke skulle legge ut et nytt innlegg om forskjellige temaer. Jeg har lært mye her også gjennom å lese meg opp på forskjellige kilder for å kunne legge ut et nytt innlegg. På grunn av bloggen har jeg blitt mer aktiv på LinkedIn ved å legge ut blogginnleggene. Dette er også positivt ved at potensielle arbeidsgivere kan se/lese det man har skrevet om og får mye gratis markedsføring ved at folk kommenterer og liker. Da jeg hørte ordet blogg var jeg veldig skeptisk, men etter å ha lagt ut en del innlegg sitter jeg igjen med en positiv tanke rundt dette opplegget.

Til slutt vil jeg takke Thore Larsgård for noen lærerike og interessante forelesninger, som har både vist engasjement og lagt opp til varierende innhold i timene!